Ob častitljivi obletnici muzeja smo njegovi varuhi pripravili razstavo Muzej smo vsi! ZMT 70 let.

Zavedamo se, da so številni zbrani predmeti, monografije in razstave skupni dosežek nas in javnosti, zaradi katere muzej v prvi vrsti obstaja in brez katere ne more. K sodelovanju smo povabili zastopnike prevladujočih poklicnih skupin in dejavnosti v Zasavju ter posameznike izstopajočih dosežkov, naslednike tistih, ki so na področju umetnosti, športa in kulture ponesli ime Zasavja daleč čez njegove meje.

Rudar

Rudar je bil v preteklosti poklic, ki je Zasavje najbolj zaznamoval. Rudar pridobiva rudo ročno in/ali strojno, delo pa zaznamuje…

Inženir

Rudarski inženir vodi delovni proces pod in nad zemljo, izvaja predpise in standarde, projekte, načrte in meritve, pripravlja…

Varilec v STT

Jugoslovanski rudniki so bili po osvoboditvi v precej klavrnem stanju. Pomanjkanje kadrov, zastarele odkopne metode, slaba mehanizacija…

Delavec do 1945

Delavec je, kdor je v delovnem razmerju in ima iz tega razmerja pravice, obveznosti in odgovornosti. Včasih so s terminom delavec…

Delavec od 1945

Zasavje je bilo v merilu nekdanje skupne države eden najmočnejših industrijskih centrov. Več starih tovarn so prenovili in zgradili nove…

Delavka

Pred drugo svetovno vojno je v rudarstvu in težki industriji v Zasavju prevladovala predvsem moška delovna sila. Ženske iz delavskega…

Sindikalist

Delavska vprašanja so se pojavila skupaj z delavci. Depriviligiran družbeni sloj so nagovarjale politične stranke – klerikalna in…

Kmetica

Na prelomu z 18. na 19. stoletje oziroma do odkritja premoga so bili prebivalci vseh treh revirskih dolin izključno kmetje, kmetije pa…

Gospodinja

Gospodinjstvo je skupnost oseb, ki živijo in se prehranjujejo skupaj. Največkrat so člani gospodinjstva v sorodu oz. člani družine tvorijo…

Električar

V Trbovljah se je elektrifikacija začela v zadnjih letih 19. stoletja, ko je TPD v trboveljskem rudniku začela uporabljati električne…

Godbenik

Delavskih krajev si brez godb na pihala skorajda ne moremo predstavljati. Med vsemi kulturnimi društvi imajo tudi…

Športnik

Prve zametke športne društvene dejavnosti v Zasavju sta ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja predstavljali rivalski telovadni…

Umetnik

Trbovlje. Trbovlje so. Množina. Trbovlje so bile tretje največje strnjeno naselje v Sloveniji in največje naselje neavtohtonega…

Novinar

Novinarji so v 20. in na začetku 21. stoletja predstavljali eno najpomembnejših vej poročanja o dogodkih v Zasavju in o zasavskih…

Gostilničar

Gostilničarstvo je obrtna dejavnost, ki se ukvarja s prehranjevanjem in prenočevanjem gostov. Na slovenskem ozemlju so obstajala….

Učiteljica

Splošna šolska obveznost je bila na našem ozemlju prvič uveljavljena po zaslugi Marije Terezije, ki je leta 1774 odredila, da morajo otroci…

Raziskovalka

Maša Jazbec se je rodila 4. 9. 1981 v Trbovljah. Otroštvo je v dobršni meri preživljala v Kurji vasi (Keršičeva cesta), kjer je bila v varstvu…

Zasavski muzej Trbovlje

Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje

info@muzejZMT.si

030 203 105